www.naturbørnehuset-vestskoven.dk

www.naturbørnehuset-vestskoven.dk

 
Vi har endelig fået etableret Naturbørnehuset i Vestskoven. Vi skifter derfor hjemmeside til

www.naturbørnehuset_vestskoven.dk

 

I vil kunne finde telefonnr, indmeldelsesblanket, informationer om Naturbørnehuset I Vestskoven, og om støtteforeningen villakulla.

Hilsen Bendt Kristiansen